Atbalsta personāls

Logopēds Pārsla Ēberliņa tālr. nr. 28327598
Bibliotekāri Mudīte Siksna (Ventas 1)
Valda Freidenfelde (Kalnu 4)
Medmāsa Daira Lagzdiņa tālr. nr. 29416778
Psihologs Līksma Puķīna
Sociālais pedagogs Vija Lācīte (Kalnu 4)

Viktorija Lihača (Ventas1)