Atbalsta personāls

Logopēds Benita Gulbina
Bibliotekāri Mudīte Siksna (Ventas 1)
Valda Freidenfelde (Kalnu 4)
Medmāsa Daira Lagzdiņa tālr. nr. 29416778
Psihologs Līksma Puķīna
Sociālais pedagogs Vija Lācīte (Kalnu 4)

Viktorija Lihača (Ventas1)