Ziemassvētku ceļojums

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolēni ar saviem priekšnesumiem: stāstiem, dejām, dziesmām un dejoļiem, aizrāva un “aizveda” skatītājus Ziemassvētku ceļojumā, apceļojot tuvas un tālas valstis visā pasaulē. Katrai klasei tika iedalīta viena valsts, ar kuru bija jāsagatavo Ziemassvētku priekšnesums, līdz ar to koncertā bija iespēja iepazīt interesantas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas, piedzīvot citu tautu kultūru, apskatīt dažādus tērpus, sākot no Latvijas līdz pat Japānai, un pat Zimbabvei. Pēc koncerta svētku vakariņas un skolēnu pašpārvaldes sarūpētās aktivitātes, un, protams, jautra ballīte un disko dejas skolas zālē.