Meteņi

14.februārī skolas parkā tika atzīmēti Meteņi. 4.- 6.klases skolēni skaitīja tautasdziesmas, uzdeva mīklas un iepazīstināja klātesošos ar ticējumiem par Meteņiem. Skolēni visi kopā dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, dzēra uz ugunskura vārītu tēju un ēda vārītus zirņus.