Mācību stundu vērošanas svētki Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

Atsaucoties novada skolu direktoru vietnieku izglītības jomā ierosinājumam, aicinājumam skolām sadarboties, dalīties pieredzē, 23.martā Ezeres pamatskolas skolotāji viesojās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā un piedalījās “Stundu vērošanas svētkos”!
Liels paldies Ezeres skolotājiem par iespēju izrādīt ikdienu mūsu skolā un mācību stundu norisē!
Kalnu vidusskolas skolotāji 6.aprīlī dosies uz Ezeres pamatskolu, lai kopīgi turpinātu “Mācību stundu vērošanas svētkus”!