Grupiņas ,,Straumīte,, ciemošanas

13.aprīlī skolā viesojās Nīgrandes PII ,,Straumīte,, piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi ar savām audzinātājām un auklīti. Bērnudārznieki izgāja ekskursijā pa skolu, noskatījās leļļu teātra izrādi ,,Kas dēj olas Lieldienās?”, un klasē spēlēja spēli ,,Klusie zīmētāji,,. Noslēgumā atstāja uz tāfeles savus autogrāfus.