IZM projekts “Dators ikvienam bērnam”

Pateicoties IZM projektam “Dators ikvienam bērnam“, mūsu 7.-9. klašu skolēni tika nodrošināti ar modernām izglītības ierīcēm.

Datorus izmanto arī 7.b-9.b klašu skolēni, kuriem ir iespēja jebkurā stundā strādāt ar tiem, veidot prezentācijas, meklēt informāciju globālajā tīmeklī.