Pēdējā skolas diena

31. maijs ir mācību gada pēdējā diena, mums patīkamiem pārsteigumiem bagāta. Svinīgajā pasākumā, tika sveikti visi tie skolēni, kas čakli un apzinīgi mācījušies, piedalījušies un guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos. Noslēgumā klašu kolektīvi devās uz pēdējo klases stundu “Sveika vasara”, kur izanalizēja aizvadītā mācību gada sasniegumus, saņēma liecības un novēlējumus patīkamā atpūtā…

Lasīt rakstu