Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas salidojums “Tik un Tā”

Dārgie absolventi!

Jūs esat un vienmēr būsiet mūsu aktīvie, zinātkārie, nopietnie un jautrie skolēni, absolventi, kas ar savu neatlaidību, labestību, krietnumu un mīlestību dara pasauli labāku un piepilda mūsu visu sirdis un dvēseles.

Paldies, ka Jūs atceraties savu skolu!

Skolotāja Oksana Salmiņa