Latvijas valsts 104. gadadienai veltītais svinīgais pasākums

2022.gada 17.novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts, kurā piedalījās skolnieki no 1.-12. klasēm. Koncertā ikviens varēja apzināties savas valsts vērtības, cildināt savu tēvzemi ar dziesmām un dzejoļiem, būt kopā un izjust patriotismu, piederību savai valstij. Toties valsts svētkus skolnieki jau sāka pieminēt ātrāk, piedaloties dažādos pasākumos Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas rīkotajā patriotu nedēļā, kurā klases kolektīvi dekorēja savas klases, veidoja radošus darbus; skolniekiem bija iespēja gatavot ierakumu sveces. Lāčplēšu dienā mazi un lieli skolnieki piedalījās sporta spēlēs “Skolas ņiprākais” un “Skolas stiprinieks”, kā arī vakarā vienoties kopīgā lapū gājienā, veidot gaismu ceļu pie skolas.