1. septembris – Zinību diena

No rīta uz skolu skolēnus veda izgreznotos autobusos. Skolēnu smiekli pieskandināja mazās skolas aktu zāli.Kā katru gadu svinīgi skolā uzņemti 12 pirmklasnieki. Skolas saimi sveikt Zinību dienā ieradušies Saldus novada domes deputāti I.Dobuma un M.Lagzdonis.

Priecājamies, ka skolā darbu uzsāk jauni pedagogi – L.Dūdiņa mācīs skolēniem matemātiku, T.Preisa mūziku un P.Ēberliņa logopēdiju.

Savukārt darba jubilejās godinājām skolotājus L.Ļaudobeli 35 g., S.Stepanovu 15 g., R.Dakteri 15 g.un lietvedi D.Kuģi 10g.

Svētku reizē godinājām nominācijas „Gada skolotājs 2023” ieguvēju A.Plītu.

Svētku noskaņu papildināja 9.kl. skolniečuDārtas Baumanes un Līgas Ozoliņas priekšnesums „Laika dziesmiņa.

Pēc svinīgā pasākuma zālē klašu audzinātāji sagaidīja savus audzēkņus pirmajā mācību stundā 2023./2024.m.g.

Zinību dienas otrajā daļā turpinājās ar „Muzikāliem labirintiem” lielajā skolā. Muzikālos labirintus vadīja S.Bušma un J.Jankovska Jouldžu.

Paldies ikvienam, kurš radīja Zinību dienu bagātāku, interesantāku, priecīgāku un jautrāku.