Dzejas dienas

Šodien, 22. septembrī, dzejas rakstīšanas maratons Kalnu skolā ir noslēdzies!
Literatūras un mākslas stundas tika aizvadītas Dzejas dienu zīmē. Skolā katrai klasei no ceturtās līdz devītajai tapa pašsacerētu un ilustrētu dzejoļu krājums. Skolēni iekļāva krājumā trīs savus dzejoļus, kurus domāja, rakstīja un ilustrēja divu nedēļu garumā.
Dzejoļu krājumu nosaukumi runā paši par sevi: 4. klases “Krāsainie dzejolīši”, 5. klases “Piektklasnieku dzeja”, 6. klases “Dažādo dažādie dzejoļi”, 7. klases “7. klases 27 dzejoļi”, 8. klases “Domu lidojuma režīms” un 9. klases “Pirmais un Pēdējais” gan noformējuma, gan satura ziņā spilgti apliecina skolēnu radošumu un talantus. Jaunie dzejnieki rakstīja gan par makšķerēšanu, gan skolas somu, kurā ielikt kaķeni, gan par dažādajām kurpēm, gan laika neapturamo skrējienu. Vaniļas debesis un mīļākais spilvens, kas sagaida pēc grūtās dienas skolā, jūra un pēc lietus izstiepušās sēnes… raibi, dažādi, spilgti un skaisti!
Dzejoļu krājuma atvēršana norisinājās skolas pagalmā, pūšot maigam, bet reizēm nerātnam vējam, kurš, kā izlasīt gribēdams, šķirstīja bērnu veidoto dzejas krājumiņu lapas un bija klātesošs arī skolēnu uzstāšanās laikā.
Iespēja uzstāties, mācīties klausīties, mācīties novērtēt un priecāties par padarīto!
Paldies skolēniem un skolotājiem, kas iesaistījās, atbalstīja un radīja Dzejas svētkus!
Latviešu valodas un literatūras skolotāja I. Ēberliņa