Mācību stundu vērošanas svētki Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

Atsaucoties novada skolu direktoru vietnieku izglītības jomā ierosinājumam, aicinājumam skolām sadarboties, dalīties pieredzē, 23.martā Ezeres pamatskolas skolotāji viesojās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā un piedalījās “Stundu vērošanas svētkos”! Liels paldies Ezeres skolotājiem par iespēju izrādīt ikdienu mūsu skolā un mācību stundu norisē! Kalnu vidusskolas skolotāji 6.aprīlī dosies uz Ezeres pamatskolu, lai kopīgi turpinātu “Mācību stundu vērošanas…

Lasīt rakstu

Ziemassvētku ceļojums

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolēni ar saviem priekšnesumiem: stāstiem, dejām, dziesmām un dejoļiem, aizrāva un “aizveda” skatītājus Ziemassvētku ceļojumā, apceļojot tuvas un tālas valstis visā pasaulē. Katrai klasei tika iedalīta viena valsts, ar kuru bija jāsagatavo Ziemassvētku priekšnesums, līdz ar to koncertā bija iespēja iepazīt interesantas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas, piedzīvot citu tautu kultūru, apskatīt dažādus…

Lasīt rakstu

Latvijas valsts 104. gadadienai veltītais svinīgais pasākums

2022.gada 17.novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts, kurā piedalījās skolnieki no 1.-12. klasēm. Koncertā ikviens varēja apzināties savas valsts vērtības, cildināt savu tēvzemi ar dziesmām un dzejoļiem, būt kopā un izjust patriotismu, piederību savai valstij. Toties valsts svētkus skolnieki jau sāka pieminēt ātrāk, piedaloties dažādos pasākumos Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas…

Lasīt rakstu