Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa ,,Saules ritmi,, Kurzemes novada noslēguma pasākums

25.aprīlī Saldū notika vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa ,,Saules ritmi,, Kurzemes novada noslēguma pasākums. No mūsu skolas uz šo 2.konkursa kārtu tika izvirzīti divi darbi no A. Plītas vadītā pulciņa ,,Lietu pārvērtības,, un viens no O. Salmiņas vadītā pulciņa ,,Raibā ota,,.
Darbs ,,Rīts. Diena. Vakars.,, (autores Lote Ļaudāma un Nikija Gabriela Ovčenkova) ieguva pateicības. Bet darbi ,,Dejo, dejo, saulīt!,, (Ance Svikliņa, Elza Freiberga, Arturs Viskants, Lote Ļaudāma, Gabriela Reimane, Līva Amanda Ģībiete un Evelīna Meškauska) un ,,Saulīte rakstus vija,, ieguva 2.pakāpes diplomus.