Kad ar vienu dzīvi ir par maz

Noslēdzies BJC organizētais vizuāli, vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas darbu konkurss “KAD AR VIENU DZĪVI IR PAR MAZ”. Lepojamies ar mūsu radošajiem Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolas skolēniem, kuri saņēmuši atzinības rakstus un arī godalgotu vietu!
1. klase:
Ance Svikliņa – atzinība
Lote Ļaudāma – atzinība
Elza Freiberga – atzinība
Tomass Prūsis – atzinība
Tomass Jansons – Neifelds – atzinība
Arturs Viskants – atzinība,
Gabriela Reimane – atzinība
2.klase:
Līva Amanda Ģībiete – atzinība
3.klase:
Zaiga Stašauska – atzinība
Evelīna Meškauska – atzinība
Anete Loreta Ailte – atzinība
Evelīna Ļaudāma  – 3.vieta
4./5. klases kopdarbs ieguva atzinību – Raivis Baltiņš, Sintija Jonuša,Elizabete Riežniece, Evelīna Brase,  Aiva Hofšteitere, Dārta Hofšteitere
Paldies bēŗniem un skolotājām Aigitai Plītai, Oksanai Salmiņai un Sandrai Liepiņai par ieguldīto darbu!

O.Salmiņa