Pēdējā skolas diena “Lecam vasarā!”

Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolā rīts iesākās ar atvadām no “mazās skolas” Nīgrandē. Tad, 1. stundā notika klases stunda, kur audzinātāji ar skolēniem ar dažādām aktivitātēm aizvadīja savu pēdējo stundu šajā mācību gadā. Pēc tam skolas zālē tika sumināti skolēni ar labām un teicamām sekmēm. Tie mums šogad veseli 26! Sveicām arī konkursu “Saules ritmi” un “Kad ar vienu dzīvi ir par maz” dalībniekus, olimpiāžu laureātus un aktīvākos portāla Uzdevumi.lv lietotājus. Noslēgumā skolas priekšā zīmējām vēlējumus skolai, skolēniem, skolotājiem un absolventiem.