Apmeklējām Kalnsētas pamatskolu

19.aprīlī 58 programmas skolēni devās iepazīties ar Kalnsētas pamatskolu. Apskatījām mācību kabinetus, kur skolēni var apgūt arodizglītību divās programmās – būvstrādnieks un virtuves darbinieks.

Pēc tam pabijām Saldus pārtikas kombinātā. Noskatījāmies video, kā top konfektes Gotiņa. Paši izmēģinājām konfekšu ietīšanu, kā arī varējām nodegustēt marmelādes konfektes.