Tēlu tēlnieks

8.maijā ,,Leļļu teātra pulciņš,, piedalījās Saldus novada izglītības iestāžu teātru un improvizācijas teātru pasākumā ,,Tēlu tēlnieks,, Saldus BJC. 1. klases teātra grupa rādīja ludziņu ,,Zaķēna dāvana,, ,bet 4. – 5. klašu grupa ludziņu ,,Meklēju mammu,,. Jaunākā grupa ieguva nomināciju ,,Spožie dimanti”, bet vecākā grupa ,,Zvaigžņu lietus”. Lepojamies!

4. – 5. klašu grupas ludziņa ,,Meklēju mammu,,

1. klases teātra grupas ludziņa ,,Zaķēna dāvana,,