Vecāku diena “Redzu, dzirdu, zinu”

9. aprīlī Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolā notika vecāku diena “Redzu, dzirdu, zinu” ar plašu aktivitāšu piedāvājumu – mācību stundu vērošana, informatīva vecāku sapulce, pulciņa “Leļļu teātris” izrādes, mācību stunda vecākiem “Sajūti draugu”, skolas pusdienas, individuālās konsultācijas ar mācību priekšmetu skolotājiem/administrāciju un tradicionālo deju pasākumu “Dejas 2024”.

Paldies visiem vecākiem, kuri rada iespēju piedalīties šajā dienā! Esam gandarīti par veiksmīgi novadītām aktivitātēm. To apliecina pozitīvi vērtējumi, viedokļi, ieteikumi un pateicība par labi noorganizētu vecāku dienu daudzās vecāku atbildes izvērtējuma anketās.

Īpašs paldies Ļaudāmu ģimenei un biedrībai “Mūsu vārds” par balvām deju pasākuma dalībniekiem!

Visi pasākumā iesaistītie dalībnieki bija priecīgi par dienas gaitā paveikto, un tas rosina vēlmi darboties turpmāk!

Uz tikšanos nākamajā vecāku dienā!